Nowe życie w Chrystusie na wzór św. Józefa – nowenna- III dzień

Św. Józefie, przyjąłeś w swoim życiu Maryję i Jezusa. – dzień III

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

– Mężu wybrany przez Boga dla Oblubienicy Ducha Świętego
– Patronie broniących poczętego życia
– Wzorze ojcostwa
– Mężu ufający Bogu
– Patronie ludzi czystego serca
– Przykładzie całkowitego daru z siebie
– Wzorze cnót wszelkich

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł
Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;
Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,
Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,
by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze:

– o dobry wybór współmałżonka
– o cnotę czystości dla narzeczonych
– o dobrych i odpowiedzialnych rodziców
– o łaskę wierności Bogu i Jego przykazaniom
– o odwagę w publicznym wyznawaniu wiary
– o wspólną modlitwę w rodzinach
– o obronę przed duchowym upadkiem i wszelkim złem

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;
Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.
Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze:

– za wzór zawierzenia Bogu i doskonałego pełnienia Jego woli
– za ideał ojcostwa zdolnego do ofiary
– za wzór człowieka otwierającego się na łaskę Boga
– za naukę bezinteresownej służby innym
– za przykład życia wypełnionego modlitwą i pracą
– za posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego
– za orędownictwo za nami w trudnych sprawach

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,
Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Inwokacja śpiewana

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,
tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

 

Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela Zwykła 31 stycznia 2016

 • We wtorek, obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z tradycją tego dnia można przynieść ze sobą do sanktuarium świece gromniczne do pobłogosławienia. Porządek Mszy św. jak w dzień powszedni.  W tym dniu w sposób szczególny otaczamy modlitwą osoby konsekrowane, a składka zbierana na Mszach św. jest przeznaczona na żeńskie klasztory kontemplacyjne.
 • Zaś o godz. 19.00, Piwnica duchowa z cyklu Dialogi poetyckie zaprasza na promocję książki „Kilkunastu gniewnych ludzi” i spotkanie z jej autorami – Agatą Ławniczak i Maciejem Mazurkiem. Spotkanie poprowadzą Bogna Hołyńska i Andrzej Sikorski.
 • W środę, obchodzimy wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Na zakończenie Mszy św. o godz. 7.15, 11.30, 15.30 będzie można otrzymać specjalne błogosławieństwo prosząc o wstawiennictwo Świętego w chorobach gardła.
 • Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na  trzeci dzień Wielkiej Dziewięcio-środowej Nowenny przygotowującej do Uroczystości Patronalnej naszego Sanktuarium św. Józefa. Mszy św. z kazaniem przewodniczy o. Szczepan Maciaszek i podejmie temat: Św. Józefie, przyjąłeś w swoim życiu Maryję i Jezusa.
 • W pierwszy czwartek miesiąca zachęcamy Was do wspólnej modlitwy w intencji powołań do naszego Zakonu oraz za osoby pełniące już różne posługi w Kościele. W tej intencji o godz. 18.00, zostanie odprawiona Msza św. wspólnotowa.
 • W pierwszy piątek miesiąca, oprócz stałego dyżuru w konfesjonale, możliwość spowiedzi szczególnie podczas Mszy św. o godz. 11.30 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • W sobotę, po Mszy św. o godz. 11.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
 • wieczorem o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Betlejemskiej. Przyjdźmy po błogosławieństwo od Dziecięcia Jezus Praskiego na dalsze zmagania i wyzwania które przyniesie nam ten rok. Duszpasterstwo Ludzi Młodych serdecznie zaprasza na co środowe spotkania.
 • W niedzielę o godz. 19.00 nasze Sanktuarium nawiedzą relikwie św. Ojca Pio – jego habit i rękawica, którą zakrywał stygmat dłoni. Opiekunem relikwii jest włoski kapłan ks. Paolo Cecere, który odprawi Mszę św. i wygłosi kazanie. Ks. Paolo jest duchowym synem św. O. Pio, a za życia na ziemi Ojca Pio był jego przyjacielem, penitentem, z tej relacji wyrosło powołanie kapłańskie ks. Paolo i wiele dzieł, które przez życie prowadzi ks. Cecere. Ojcowie z klasztoru w Pietrelcinie proszą o umożliwienie złożenia ofiary na cel budowy Drogi Krzyżowej na placu klasztornym.

Nowe życie w Chrystusie na wzór św. Józefa – nowenna- II dzień

Św. Józefie, chroń nas- dzień II

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

– Obrońco jedności rodziny
– Podporo wątpiących i złamanych na duchu
– Pocieszycielu zrozpaczonych i cierpiących
– Wspomożycielu w trudnych chwilach
– Przykładzie cierpliwości i ufności w przeciwnościach
– Obrońco przed pokusami szatana, złym światem i złymi ludźmi
– Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł
Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;
Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,
Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,
by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze:

–  o obronę przed duchowym upadkiem
– o łaskę wytrwania w czystości małżeńskiej
– o dar wiernej, wzajemnej miłości
– o siłę do odpowiedzialnego życia zgodnego z wolą Bożą
– o pomoc w przezwyciężaniu trudności małżeńskich
– o światło w rozwiązywaniu rodzinnych problemów
– o łaskę przebaczania sobie i innym

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;
Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.
Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze:

– za przykład bezgranicznego zaufania Bogu w chwilach trudnych
– za wzór cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu codziennych problemów
– za łaskę przezwyciężania kryzysów małżeńskich
– za przykład wielkoduszności i miłości zdolnej do ofiary
– za towarzyszenie nam w ziemskiej wędrówce
– za pomoc w niesieniu naszych krzyży
– za nadzieję, którą dajesz naszym sercom

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,
Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Inwokacja śpiewana

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,
tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

Kantyczki Karmelitańskie- KONCERT

W najbliższą sobotę, 30 stycznia 2016 r. o godzinie 19.00 zapraszamy na koncert Zespołu Muzyki Dawnej Anonymous oraz towarzyszącego mu zespołu instrumentalnego. W czasie koncertu wykonane zostaną po raz pierwszy wybrane Kantyczki Karmelitańskie w opracowaniu Adama  Szyszki na zespół wokalny, kwartet smyczkowy, harfę, obój, flet i klarnet.   Kantyczki Karmelitańskie pochodzą z rękopisu z XVIII w. pochodzący z krakowskiego klasztoru Sióstr Karmelitanek. Rękopis w latach 1922-52 znajdował się w zbiorach prof. Adolfa Chybińskiego,  obecnie  w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rękopis zawiera 357 tekstów kolęd. Do 78 z nich podana jest także melodia. Teksty kantyczek pochodzą z okresu od połowy XVI do końca XVIII wieku.  W czasie koncertu wykonane zostaną również średniowieczne i renesansowe kolędy i utwory o tematyce bożonarodzeniowej pochodzące z różnych krajów Europy.  (m.in. Irlandia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Anglia).    SERDECZNIE ZAPRASZAMYkantyczki

Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Zwykła 24 stycznia 2016

 • W najbliższy wtorek o godz. 19.00Piwnica duchowa z cyklu Kino duchowe zaprasza na dwa dokumentalne filmy Grzegorza Królikiewicz: „A potem nazwali go bandytą”, „Bardzo krótki strajk”, po projekcji spotkanie z Reżyserem.
 • Zaś wcześniej, podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencjach Ojczyzny.
 • W środę, zapraszamy na  drugi dzień Wielkiej Dziewięcio-środowej Nowenny przygotowującej do Uroczystości Patronalnej naszego Sanktuarium.
 • W najbliższą sobotę o godzinie 19.00 zapraszamy na koncert Zespołu Muzyki Dawnej Anonymous oraz towarzyszącego mu zespołu instrumentalnego. W czasie koncertu wykonane zostaną po raz pierwszy wybrane Kantyczki Karmelitańskie w opracowaniu Adama  Szyszki na zespół wokalny, kwartet smyczkowy, harfę, obój, flet i klarnet.

  Dzisiaj nie odbędzie się planowana prezentacja z cyklu „Wielcy Mistycy”, została przeniesiona na czwartą niedzielę lutego.

 •  W związku z rozwojem kultu św. Józefa w naszym sanktuarium prosimy o informowanie nasotrzymywanych za wstawiennictwem św. Józefa łaskach. Świadectwa działania tego Patrona w Waszym życiu można składać w zakrystii.
 • Przypominamy, że nasze Sanktuarium otrzymało przywilej „Drzwi Miłosierdzia” i pod zwykłym warunkami można uzyskać odpust zupełny dla siebie lub dla zmarłego każdego dnia. A w sposób szczególny pragniemy wielbić Boga w Tajemnicy Miłosierdzia podczas Mszy św. o godz. 11.30.

  Ogłoszenia z „Flos Carmeli”: z okazji trwającej Nowenny przed uroczystością św. Józefa polecamy liczne publikacje związane z patronem Sanktuarium a także specjalne wydanie Zeszytów Karmelitańskich poświęcone 25 letniej działalności Piwnicy Duchowej.

   

Nowe życie w Chrystusie na wzór św. Józefa – nowenna- I dzień

Pierwsza z dziewięć śród przed Uroczystością św. Józefa . Przez kolejne dni nowenny będziemy lepiej poznawać Naszego Patrona. Zapraszamy – środa godz. 18.00 

Św. Józefie, Bóg mówi do Ciebie, Ty słuchasz i jesteś posłuszny- dzień I

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

Stróżu największych skarbów nieba i ziemi: Jezusa i Maryi
– Piastunie Bożego Syna
– Przykładzie całkowitego daru z siebie
– Wzorze w gorliwym wypełnianiu codziennych obowiązków
– Przyjacielu naszych rodzin
– Wzorze świętej miłości
– Nauczycielu modlitwy i życia w rodzinie

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł
Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;
Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,
Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,
by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze:

– o jedność i wzajemne zrozumienie w naszych rodzinach
– o czystość duszy i ciała
– o pomoc w wychowaniu młodego pokolenia
– o obronę przed pokusami i zasadzkami szatana
– o opiekę nad naszymi rodzinami
– o wzajemne zrozumienie i szacunek między pokoleniami
– o gorliwość w wypełnianiu codziennych obowiązków

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;
Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.
Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze:

– za Twoje święte życie
– za łaskę małżeńskiej wierności i miłości
– za dar żywej wiary nielękającej się trudności
– za zrozumienie powołania do życia w rodzinie
– za orędownictwo we wszystkich naszych potrzebach
– za wzór zawierzenia Bogu
– za wszelkie łaski, które wypraszasz nam u Boga

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,
Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Inwokacja śpiewana

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,
tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

Ogłoszenia Duszpasterskie II Niedziela Zwykła 17 stycznia 2016

 • W poniedziałek z racji Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, w czasie której homilię wygłosi ks. Peter Hocken, po niej  Nabożeństwo  Ekumeniczne  (z udziałem Poznańskiej Grupy  Ekumenicznej oraz  zespołu muzycznego Poldka Twardowskiego), a po nabożeństwie  wykład ks. Petera Hockena: Znaczenie  Izraela dla jedności  chrześcijaństwa.
 •  W najbliższy wtorek o godz. 18.00, Msza św. o pokój serca i za nieuleczalnie chorych w ramach Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II.O godz. 19.00 – Piwnica duchowa z cyklu Galeria spotkań – zaprasza na wykład: Jan Wasiewicz, Współczesna tożsamość Polaków a pamięć chłopskich korzeni.
 • W śro o godz. 18.00, pierwszy dzień Wielkiej Dziewięciośrodowej Nowenny przygotowującej do Uroczystości Patronalnej naszego Sanktuarium. W czasie nowenny prosimy przez wstawiennictwo św. Józefa, aby otworzyć się dzięki Miłosierdziu Bożemu na nowe życie w Chrystusie na wzór św. Józefa. Wszystkich Was serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
 • W sobotę, również w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan,  w naszym Sanktuarium będziemy gościć syryjskiego jezuitę ojca Ziada Hilal’a.                              Ziad jest proboszczem ekumenicznej parafii Najświętszego Zbawiciela w Homs w Syrii. Dzięki porozumieniu miejscowych biskupów posługa duszpasterska w parafii jest skierowana do wiernych ze wspólnot: katolickiej, prawosławnej, syryjskiej, bizantyjskiej i innych. Msza św. jest sprawowana w wielu obrządkach. O. Ziad jest dyrektorem Centrum Posługi Uchodźcom i Pomocy Humanitarnej (JRS) w Homs dla Kościołów katolickiego i prawosławnego.Nasz gość wygłosi konferencję/świadectwo o braterskiej współpracy chrześcijan różnych obrządków w sytuacji prześladowania Kościoła o godz. 10.30, po niej o 11.30 Msza św. z homilią, w intencji prześladowanego Kościoła w Syrii – sprawowana przez ks. Waldemara Cisło, a po Mszy św. dodatkowa prelekcja. Ofiary zebrane podczas Mszy św. będą przeznaczone na pomoc chrześcijanom żyjącym w Syrii. Organizatorem wizyty o. Hilal’a jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

  Również w sobotę, kiedy wspominamy zaślubiny NMP ze św. Józefem, Duszpasterstwo Ludzi Młodych Karmelove serdecznie zaprasza na Nabożeństwo Drogi Betlejemskiej. Jest to specjalne nabożeństwo będące rozważaniem 12 tajemnic – zdarzeń z życia Dzieciątka Jezus, a więc także i św. Rodziny.  Nabożeństwo odbędzie się o godzinie 17 i będzie okazją by nadal trwać u żłóbka.

 • W przyszłą NIEDZIELĘ, 24 stycznia, zapraszamy wszystkich narzeczonych na Mszę św. o godz. 13.00. Po niej nastąpi nabożeństwo wraz z błogosławieństwem narzeczonych. Okazją do naszej modlitwy jest przypadające w sobotę , wspomnienie Zaślubin Maryi ze Świętym Józefem. Z narzeczonymi będzie w sposób szczególny podczas tej Mszy św. modlić się „Wspólnota Rodzin im. Ludwika i Zelii Martin”, działająca przy naszym Sanktuarium
 • Dziś o  godz. 17.00 spotkanie czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej z Mszą świętą, nabożeństwem i obrzędem przyjęcia do Szkaplerza.