Ogłoszenia Duszpasterskie XVII Niedziela Zwykła 24 lipca 2016

 • Informujemy, że w okresie wakacyjnym są zmiany w dyżurach spowiedzi. W dni powszednie możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania podczas Mszy św. o godz. 11.30, oraz w czasie dyżuru w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 do 18.30. Przerwa wakacyjna trwa do końca sierpnia.
 • Jednocześnie przypominamy, że w miesiącach lipcu i sierpniu nie odprawiamy Mszy św. o godz. 15.30.
 • W poniedziałek, 25 lipca, w liturgii obchodzimy święto Św. Jakuba Apostoła. Wspominamy też św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Po Mszach św. o godz. 11.30 i 18.00 będziemy święcić pojazdy.
 • Przypominamy, że dzisiaj, jak w każdą czwartą niedzielę miesiąca, na zakończenie wszystkich Mszy świętych, będą zbierane do puszek przy wyjściu z kościoła ofiary dla ubogich. Z serca dziękujemy za każdy Wasz dar!
 • Pragniemy również podziękować za ofiary złożone w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej na funduszu remontowy – zebrano 10 000 zł.
 • Zachęcamy do udziału w nabożeństwie nieustającej nowenny do św. Józefa w intencjach rodziny w każdą środę, w najbliższą będziemy modlić się za małżeństwa, które są w kryzysie.
 • Zapraszamy do zwiedzania wystawy poświęconej szachom: „Szachy w średniowieczu, średniowiecze w szachach”. Wystawa jest otwarta w Samotni św. Rafała – najbliższe niedziele lipca i 7 sierpnia w godzinach od 9.30 do 14.30. Jest możliwość pogrania w szachy starymi figurami 

   

Spływ kajakowy rzeką Gwdą 1-7 sierpnia

„Duszpasterstwo Akademickie przy naszym kościele z o. Sergiuszem organizuje spływ kajakowy rzeką Gwdą od Szczecinka do Piły. Termin: 1-7 sierpnia. Koszt od osoby 300 zł (kajaki + przewożenie bagażu każdego dnia na miejsce biwakowe). Są jeszcze miejsca wolne. Każdego dnia msza święta polowa. Kontakt bezpośredni do o. Sergiusza sergioocd@hotmail.com

Ogłoszenia Duszpasterskie XVI Niedziela Zwykła 17 lipca 2016

 • Informujemy, że w okresie wakacyjnym są zmiany w dyżurach spowiedzi. W dni powszednie możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania podczas Mszy św. o godz. 11.30, oraz w czasie dyżuru w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 do 18.30. Przerwa wakacyjna trwa do końca sierpnia.
 • Jednocześnie przypominamy, że w miesiącach lipcu i sierpniu nie odprawiamy Mszy św. o godz. 15.30.
 • We wtorek, 19 lipca, o godz. 18.00 Msza św. za nieuleczalnie chorych i o pokój serca w ramach Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II.
 • W środę, 20 lipca, przypada święto św. Proroka Eliasza, duchowego ojca naszego Zakonu, zaś o godz. 18.00 Msza św. w intencji rodzin chrześcijańskich. Przypominamy, że prośby i podziękowania do św. Józefa odczytywane są w każdy dzień przed odmówieniem Koronki do Miłosierdzia o godz. 15.00, z wyjątkiem środy, kiedy je odczytujemy podczas nabożeństwa do św. Józefa po Mszy św..
 • W tym tygodniu czcimy jeszcze : w piątek, 22 lipca, św. Marię Magdalenę, a w sobotę, 23 lipca, św. Brygidę, zakonnicę, Patronkę Europy.
 • Zapraszamy do zwiedzania wystawy poświęconej szachom: „Szachy w średniowieczu, średniowiecze w szachach”. Wystawa jest otwarta w niedziele: 17, czyli dziś, oraz 24 i 31 lipca i 7 sierpnia w godzinach od 9.30 do 14.30. Jest możliwość pogrania w szachy starymi figurami.

   

Dzień IX nowenny do M.B. Szkaplerznej

Idźmy do Fatimy.

Objawienia fatimskie i szkaplerzne dla współczesnego Kościoła.

Dzień dziewiąty

Modlitwa wstępna

Chwalebna Królowo nieba i ziemi, Dziewico Nie­po­kalana, Matko Syna Bożego. Z pokorą cześć Tobie od­da­jemy i z dziecięcą ufnością prosimy Ciebie, abyś zwró­ciła na nas swoje miłosierne oczy i raczyła przyjąć tę ofiarę, którą podczas tej nowenny To­bie przynosimy. Do­pomóż nam godnie i owocnie przygotować się do przeżycia Twojej uroczystości.

Rozważanie

Najświętsza Dziewico Maryjo, Opiekunko Kar­melu i na­sza Matko. Wierzymy, że nigdy nie opusz­czasz swoich wier­nych sług. Dopomóż nam, o Matko najmilsza, abyśmy pozo­stali Tobie zawsze wiernymi. Opiekuj się na­szymi ser­cami, pomóż nam obmyć je z brudów grzechu i przyozdo­bić miłymi Bogu kwia­tami cnót. Niech Syn Twój za­mieszka w nich na zawsze, aby nieprzyjaciel ludzkich dusz odstąpił od nas i by­śmy w ostatniej godzinie doznali radości widzenia Boskiego oblicza. Wyjednaj nam także, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą podczas tej no­wenny – za Twoim poś­rednictwem – z pokorą i ufnością prosiliśmy Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chry­stusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie

Wyjednaj nam, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą z pokorą i ufnością, za Twoim poś­rednictwem pro­simy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

* Nowenna opracowana przez kleryków WSD Karmelitów Bosych w Poznaniu, wydana przez Flos Carmeli

Dzień VII nowenny do M.B. Szkaplerznej

Idźmy do Fatimy.

Objawienia fatimskie i szkaplerzne dla współczesnego Kościoła.

Dzień ósmy

Modlitwa wstępna

Chwalebna Królowo nieba i ziemi, Dziewico Nie­po­kalana, Matko Syna Bożego. Z pokorą cześć Tobie od­da­jemy i z dziecięcą ufnością prosimy Ciebie, abyś zwró­ciła na nas swoje miłosierne oczy i raczyła przyjąć tę ofiarę, którą podczas tej nowenny To­bie przynosimy. Do­pomóż nam godnie i owocnie przygotować się do przeżycia Twojej uroczystości.

Rozważanie

Najświętsza Dziewico Maryjo, Ozdobo Karmelu i na­sza Matko. Dar szkaplerza świętego jest widzial­nym zna­kiem Twojej ku nam miłości. Z woli Two­jego Syna ze­chciałaś nas przygar­nąć jako najmilsze dzieci Twoje. Opiekuj się nami i wy­jednaj u Je­zu­sa tę łaskę, abyśmy nigdy Ciebie nie zasmucali, lecz zaw­sze byli Twoją rado­ścią i chwałą.

Modlitwa na zakończenie

Wyjednaj nam, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą z pokorą i ufnością, za Twoim poś­rednictwem pro­simy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

* Nowenna opracowana przez kleryków WSD Karmelitów Bosych w Poznaniu, wydana przez Flos Carmeli

Dzień VII nowenny do M.B. Szkaplerznej

Idźmy do Fatimy.

Objawienia fatimskie i szkaplerzne dla współczesnego Kościoła.

Dzień siódmy

Modlitwa wstępna

Chwalebna Królowo nieba i ziemi, Dziewico Nie­po­kalana, Matko Syna Bożego. Z pokorą cześć Tobie od­da­jemy i z dziecięcą ufnością prosimy Ciebie, abyś zwró­ciła na nas swoje miłosierne oczy i raczyła przyjąć tę ofiarę, którą podczas tej nowenny To­bie przynosimy. Do­pomóż nam godnie i owocnie przygotować się do przeżycia Twojej uroczystości.

Rozważanie

Najświętsza Maryjo, Opiekunko i Matko Karme­lu. Twój święty szkaplerz jest naszą obroną pośród niebez­pieczeństw. Prosimy Ciebie, niech Twoje potężne wsta­wiennictwo zachowa nasze dusze i ciała od wszelkich złych przygód. Strzeż nas nie­ustannie, o Matko pełna do­broci i miłosierdzia, abyśmy nie do­puścili się żadnego grzechu, który zasmuciłby Boskie Serce Twoje­go Syna. Bądź nam przewod­niczką po drogach prawdy i umiłowa­nia Bożych przykazań.

Modlitwa na zakończenie

Wyjednaj nam, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą z pokorą i ufnością, za Twoim poś­rednictwem pro­simy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

* Nowenna opracowana przez kleryków WSD Karmelitów Bosych w Poznaniu, wydana przez Flos Carmeli

Dzień VI nowenny do M.B. Szkaplerznej

Idźmy do Fatimy.

Objawienia fatimskie i szkaplerzne dla współczesnego Kościoła.

Dzień szósty

Modlitwa wstępna

Chwalebna Królowo nieba i ziemi, Dziewico Nie­po­kalana, Matko Syna Bożego. Z pokorą cześć Tobie od­da­jemy i z dziecięcą ufnością prosimy Ciebie, abyś zwró­ciła na nas swoje miłosierne oczy i raczyła przyjąć tę ofiarę, którą podczas tej nowenny To­bie przynosimy. Do­pomóż nam godnie i owocnie przygotować się do przeżycia Twojej uroczystości.

Rozważanie

Najświętsza Maryjo, Królowo Karmelu i Matko na­sza. Ty zaszczyciłaś tytułem przybranego synos­twa wier­nego sługę Twego, Szymona Stocka i przez niego obieca­łaś wyprosić obfi­te zdroje łask i bło­gosławieństw dla tych, którzy wierni swoje­mu powo­łaniu nabożnie nosić będą Twoją szatę. Dopomóż nam, o Mary­jo, aby przywi­leje szkaplerza świętego – wielo­krotnie przez Ko­ściół po­twierdzane – stały się naszym udzia­łem w tym życiu, a zwłaszcza w godzi­nie naszej śmierci, aby­śmy zostali do­pusz­czeni do uczestnictwa w chwale niebieskiej.

Modlitwa na zakończenie

Wyjednaj nam, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą z pokorą i ufnością, za Twoim poś­rednictwem pro­simy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

* Nowenna opracowana przez kleryków WSD Karmelitów Bosych w Poznaniu, wydana przez Flos Carmeli

Dzień V nowenny do M.B. Szkaplerznej

Idźmy do Fatimy.

Objawienia fatimskie i szkaplerzne dla współczesnego Kościoła.

Dzień piąty

Modlitwa wstępna

Chwalebna Królowo nieba i ziemi, Dziewico Nie­po­kalana, Matko Syna Bożego. Z pokorą cześć Tobie od­da­jemy i z dziecięcą ufnością prosimy Ciebie, abyś zwró­ciła na nas swoje miłosierne oczy i raczyła przyjąć tę ofiarę, którą podczas tej nowenny To­bie przynosimy. Do­pomóż nam godnie i owocnie przygotować się do przeżycia Twojej uroczystości.

Rozważanie

O Maryjo, Obrończyni Karmelu i nasza Matko. Ty w czasie burz dziejowych broniłaś swój zakon karmeli­tań­ski i ochraniałaś go swoją opieką od zniszczenia i upadku. Prosimy Ciebie, Orę­dow­niczko nasza, broń nas od nie­przyjaciół duszy i cia­ła, byśmy w pokoju i bezpie­czeń­stwie służyli Bogu dla Jego większej chwały i Twojej czci.

Modlitwa na zakończenie

Wyjednaj nam, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą z pokorą i ufnością, za Twoim poś­rednictwem pro­simy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

* Nowenna opracowana przez kleryków WSD Karmelitów Bosych w Poznaniu, wydana przez Flos Carmeli

Dzień IV nowenny do M.B. Szkaplerznej

Idźmy do Fatimy.

Objawienia fatimskie i szkaplerzne dla współczesnego Kościoła.

Dzień czwarty

Modlitwa wstępna

Chwalebna Królowo nieba i ziemi, Dziewico Nie­po­kalana, Matko Syna Bożego. Z pokorą cześć Tobie od­da­jemy i z dziecięcą ufnością prosimy Ciebie, abyś zwró­ciła na nas swoje miłosierne oczy i raczyła przyjąć tę ofiarę, którą podczas tej nowenny To­bie przynosimy. Do­pomóż nam godnie i owocnie przygotować się do przeżycia Twojej uroczystości.

Rozważanie

Najświętsza Maryjo, Chwało Karmelu i nasza Matko. Ty na znak szczególnej Twej miłości chcesz, aby­śmy na­zywali się Twoimi dziećmi. Obudź w naszych ser­cach pragnienie, byśmy we wszystkich trudach i cierpie­niach życia u Ciebie szukali schronienia, pomocy i pocie­chy. Zachęcaj nas Twoim przykła­dem do pełnienia cnót i do­brych czynów. Matko Miłosierdzia, dopo­móż nam wieść życie pobożne i święte, abyśmy stali się dziećmi godnymi Ciebie i zostali zaliczeni do grona spra­wiedli­wych, któ­rych imiona zapisane są w księ­dze życia.

Modlitwa na zakończenie

Wyjednaj nam, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą z pokorą i ufnością, za Twoim poś­rednictwem pro­simy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

* Nowenna opracowana przez kleryków WSD Karmelitów Bosych w Poznaniu, wydana przez Flos Carmeli